Till Startsidan

 

Verksamheten flyttades ut till Tjuls 1994 från
Skogsholm av dåvarande ägaren Detlef
Gräser.

2009 kom nuvarande ägaren Eva Lerman
in i företaget, för att från 2010 driva verk-
samheten själv.

Efterfrågan på gotlandsodlade plantor har
ökat år från år, och våren 2014 har verk-
samheten utökats med ytterligare ett växt-
hus.

 

 

 
     
  Till Produkter/tjänster    

 

Till Beställning    
  Till Kontakt    
  Till Bildgalleri


I företaget är vi måna om att ge god service och bara lämna ut friska, livskraf-
tiga plantor som vi själva skulle vilja plantera.


Plantorna sorteras och packas för hand, vilket betyder att alla är genomgång-
na och synade.

Bekämpningsmedel under växtsäsongen används i minsta möjliga utsträck-
ning och all ogräsbekämpning sker manuellt.

 
  Till Länkar