Till Startsidan

 

Verksamheten flyttades ut till Tjuls 1994 från
Skogsholm av dåvarande ägaren Detlef
Gräser.

Ett ägarbyte av företaget gjordes 2010. Ef-
terfrågan på gotlandsodlad tall har sedan
bara ökat
och våren 2014 har verksamhe-
ten utökats med ytterligare ett växthus.
2019 står vi inför utmaningen att åter öka
kapaciteten och även ta ny teknik i bruk.

 

 

 
     
  Till Produkter/tjänster    

 

Till Beställning    
  Till Kontakt    
  Till Bildgalleri

Fr o m 2019 drivs företaget i aktiebolagsform och har en deltidsanställd

I företaget är vi måna om att ge god service och bara lämna ut friska, livskraf-
tiga plantor.
Plantorna sorteras och packas för hand, vilket betyder att alla är
genomgångna och synade.

Bekämpningsmedel under växtsäsongen används i minsta möjliga utsträck-
ning och all ogräsbekämpning sker manuellt.

 
  Till Länkar