Till Startsidan

 

För närvarande odlas endast tall i växthusen
på Tjuls.

   
  Till Om företaget
Vi säljer en ett-årig täckrotsplanta, som denna
säsong kostar 1.55 kr/st exkl moms. Vill du ha
plantorna snytbaggebehandlade görs detta
till en kostnad av 0,25 kr/st. Vi kan våren 2020
endast erbjuda snytbaggeskydd i form av kem-
behandling med Imprid Skog, som ger ett bra
skydd första känsliga växtsäsongen.
   
 

   
  Till Beställning  
  Till Kontakt Hämtning av plantor
Då plantorna frysförvaras kan vi omöjligt garantera att alla får sina plantor tinade
och klara för utplantering till särskild helg eller dag. Det bästa är om du hämtar
dina plantor i god tid och tinar dem själv. Ställer man isär kartongerna en och en
tinar de på ca en vecka i frostfritt utrymme.
 
 
  Till Bildgalleri  
  Till Länkar  
   

Plantorna kan hämtas pallvis med 3500/pall eller kartongvis med 350/kartong.
Kartongerna mäter 20x40x80 cm.

Ring i god tid före avhämtning, gärna ett par dagar, särskilt om du vill ha dina
plantor behandlade mot snytbaggeangrepp.

Försäljning av viltskyddsmedel
Vi säljer följande medel mot viltskador:
Arbinol B, 5 L (läs mer om medlet här)   950:- (exkl moms)
Trico, 10 L (läs mer om medlet här)   1 250:- (exkl moms)

Plantering
Planteringsrör och korgar kan du låna/hyra.

Behöver du hjälp med planteringen eller vill du leja bort den helt, så planterar vi
för 1,30 kr/planta. Då ingår leverans av plantor och annan utrustning till hygget.
Saknas farbar väg tillkommer kostnad för utkörsel med traktor eller dylikt.

Röjning
Utföres inför gallring eller slutavverkning. Kontakta oss för prisuppgift.

Behandling av plantor i fält
Utföres för vilt- eller snytbaggeskydd. Kontakta oss för prisuppgift.

Referenser
Önskar du referenser för våra plantor och våra arbeten, är du välkommen att
kontakta:

 
    Vad gäller plantorna/planteringsarbete:      
    Göran Darvelid   0498-531 16
 
    Vad gäller övriga arbeten i skogen :  
    Folke Berthin, Gotlandsflis   0498-24 17 00