Till Startsidan

 

För närvarande odlas endast tall i växthusen
på Tjuls.

   
  Till Om företaget
Vi säljer en ett-årig täckrotsplanta, som
denna säsong kostar 1.40 kr/st exkl moms.
Vill du ha plantorna snytbaggebehandlade,
görs detta till en kostnad av 0,20 kr/st. Se-
dan några år tillbaka använder vi oss av
medlet Merit Forest som ger ett bra skydd
första känsliga växtsäsongen.
   
 

   
  Till Beställning  
  Till Kontakt Hämtning av plantor
Då vi förvarar alla plantor i frysen denna säsong, kan vi omöjligt garantera att
alla får sina plantor tinade och klara för utplantering till särskild helg eller dag.
Det bästa är om du hämtar dina plantor i god tid och tinar dom själv. Ställer man
ut dem en och en tinar de på ca en vecka i frostfritt utrymme.
 

Plantorna kan hämtas pallvis med 3500/pall eller kartongvis med 350/kartong.
Kartongerna mäter 20x40x80 cm.

Ring i god tid för avhämtning, gärna ett par dagar. Särskilt om du vill ha dina
plantor behandlade mot snytbaggeangrepp.

Övrigt
Planteringsrör och korgar kan du låna/hyra.

Behöver du hjälp med planteringen eller vill du leja bort den helt, så planterar vi
för 1,15 kr/planta. Då ingår naturligtvis leverans av plantor och annan utrustning
till hygget.

Vi kan också stå till tjänst med gallringar eller röjning inför slutavverkning. Kon-
takta oss för prisuppgifter

Önskar du referenser för våra plantor och våra arbeten, är du välkommen att
kontakta:

 
  Till Bildgalleri  
  Till Länkar  
     
   
     
     
    Vad gäller plantorna:      
    Sven Larsson, ombud Egendomsnämnden
Dan Bonnevier, Nygårds Buttle
  070-632 49 40
0498-560 74
 
    Vad gäller arbeten i skogen :  
    Folke Berthin, Gotlandsflis   0498-24 17 00