Om företaget


Verksamheten flyttades ut till Tjuls 1994 från

Skogsholm av dåvarande ägaren Detlef

Gräser. Ett ägarbyte av företaget gjordes 2010. För att möta en ökad efterfrågan på gotlandsodlad tall, har under 2020 uppförts ett större och modernare växthus på vardera 1200 kvadratmeter.

Fr o m 2019 drivs företaget i aktiebolagsform och har 3-4 anställda under paketeringssäsong.


I företaget är vi måna om att ge god service och bara lämna ut friska, livskraftiga plantor. Plantorna sorteras och packas för hand, vilket betyder att alla är genomgångna och synade.


Bekämpningsmedel under växtsäsongen används i minsta möjliga utsträckning och all ogräsbekämpning sker manuellt.