Produkter & Tjänster

Leverans utefter dina behov


Tjänster


Plantering

Planteringsrör och korgar kan du låna/hyra.

Behöver du hjälp med planteringen eller vill du leja bort den helt, så planterar vi
för 1,35 kr/planta. Då ingår leverans av plantor och annan utrustning till hygget.
Saknas farbar väg tillkommer kostnad för utkörning med traktor eller dylikt.

Röjning

Utföres inför gallring eller slutavverkning.

350 kr per timme.

Viltskyddsbehandling i fält

Utförs med fördel redan i september-oktober.

325 kr per timme + medlets kostnad.Produkter


Plantor


Vi odlar ett-åriga täckrotsplantor i växthusen på Tjuls.
Plantorna kostar 1.60 kr/st exkl moms. Vill du ha plantorna snytbaggebehandlade kan vi fr o m hösten 2023 erbjuda woodcoat-behandling till en kostnad av 0,60 kr per planta. Woodcoat ger ett tvåårigt skydd. 

      
Då plantorna frysförvaras kan vi omöjligt garantera att alla får sina plantor tinade och klara för utplantering till särskild helg eller dag. Det bästa är om du hämtar dina plantor i god tid och tinar dem själv. Ställer man isär kartongerna en och en tinar de på ca en vecka i frostfritt utrymme.  

 

Hämtning     

Plantorna kan hämtas pallvis med 3500/pall eller kartongvis med 350/kartong.
Kartongerna mäter 20x40x80 cm.

Ring i god tid före avhämtning, gärna ett par dagar, särskilt om du vill ha dina
plantor behandlade mot snytbaggeangrepp.

Viltskyddsmedel
Vi säljer följande medel mot viltskador:
Trico, 10 l (läs mer om medlet här)  1 435:- (exkl moms)

Cervaroll, 8 l (spädes till 10 l) 695 :- (exkl moms)